Handelsbetingelser hos De småengle I/SGenerelle oplysningerDe små engle I/SMaglebytorv 302791 DragørCVR nr.: 34632952Telefon: 32537468Email: desmaaengle@maxmotor.dkPriserHos De små engle I/S er alle priserne i danske kronerog angivet inkl. moms ogafgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dagat ændre i priserne uden forudgåendesamtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.BetalingDe små engle I/S modtager betaling med VISA-Dankort,VISA, VISA Electron,Mastercard, MobilePay. Betalingen vil først blivetrukket på din konto, når varenafsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl.moms. Der tages forbehold forprisfejl og udsolgte/udgåede varer.LeveringDe små engle I/S tilstræber at afsende ordre indgåetinden kl. 12 samme dag, ordreherefter sendes næstfølgende hverdag.Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser fra 35 kr.Vi leverer ikke til udlandet og ikke til Færøerneog Grønland.Dine varer sendes med Post Nord eller GLS.Der leveres varer alle ugens hverdage. Din vare vilblive leveret 1-3 hverdage efterbestillingen.Dine varer kan gratis afhentes i vores fysiske butiki Dragør.

 

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifiktforud for køb af disse varer.ReklamationsretDer gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.Vores reklamationsretgælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.Du kan få varen repareret, ombyttet,pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af denkonkrete situation.Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begåetved forkert håndtering afproduktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid”efter du har opdagetmanglen/fejlen. De små engle I/S vil dække returneringsomkostningeri et rimeligtomfang.Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesrettensendes til:De små engle I/SMaglebytorv 302791 DragørDer modtages ikke forsendelser pr. efterkrav og forsendelsenbedes sendes direktetil levering i butikken og ikke til en pakkeshop.RefusionHvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysningeri form af regnr. ogkontonr., så det aftalte beløb kan overføres. Disseoplysninger kan uden risikooplyses pr. mail eller anden elektronisk form, dadet ikke er følsomme oplysninger ogkun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.FortrydelsesretDer gives 14 dages fuld returret på varer købt i voreswebshop.Perioden regnes fra den dag;– Hvor du modtager varen.– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når detdrejer sig om en aftale om flereforskellige varer, bestilt i én ordre, men leveresenkeltvis eller af flere omgange.– Får det sidste parti, eller sidste del i fysiskbesiddelse, når det drejer sig om aftaleaf levering af varer der består af flere partier/dele.– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejersig om regelmæssig levering afvarer over en bestemt periode.Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

 

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal Isenest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail pådesmaaengle@maxmotor.dk. I meddelelsen skal du gøretydeligt opmærksom på, atdu ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker duat sende varen retur til os, skaldu udfylde den vedlagte Returseddel og sende varentil:De små engle I/SMaglebytorv 302791 DragørDu kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelseaf varen, uden samtidig at givetydelig meddelelse herom.ReturneringDu skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelseog senest 14 dage efter, at duhar gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholdede direkte udgifter i forbindelsemed returnering. Ved returnering er du ansvarlig for,at varen er pakket ordentligt ind.Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionengår hurtigere, hvis duligeledes udfylder og vedlægger vores Fortrydelsesformular.Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varenslevering og til, vi har modtagetden retur.Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.Varens stand ved returneringDu hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi,som skyldes andenhåndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslåvarens art, egenskaber og denmåde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøvevaren, som hvis duprøvede den i vores fysiske butik.Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet,betragtes den som brugt. Hvilketbetyder, at du ved fortrydelse af købet kun får endel eller intet af købsbeløbet retur,afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet– afreturneringen. For at modtage hele købsbeløbet returmå du altså afprøve varenuden egentlig at tage den i brug.TilbagebetalingFortryder du dit køb, får du naturligvis det beløbdu har indbetalt til os retur.I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for,fratrækkes denne købs-beløbet.Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes allebetalinger modtaget fra dig,herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostningersom følge af dit valgaf en anden leveringsform end den billigste form forstandardlevering, som vitilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dagefra den dato, hvor vi har

 

modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel,som du benyttede vedden oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligthar indvilget i noget andet.Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vihar modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation forat have returneret den.Afhentning i butikPå vores webshop er det muligt at vælge at afhentevores produkter i vores butik. Pådenne måde er det muligt at reservere en vare online,for derefter at afhente varenfysisk i vores butik. Da varen afhentes i vores butik,så gælder samme vilkår, somnår du handler fysisk i vores butik.PersondatapolitikFor at du kan indgå aftale med os og handle på voreshjemmeside, har vi brug forfølgende oplysninger om dig:NavnAdresseTelefonnummerE-mailadresseOplysning om hvad du har købtVi behandler dine personoplysninger med det formål,at kunne levere varen til dig,og for at kunne behandle henvendelser vedrørende ditkøb. Behandlingen sker efterreglerne i vores persondatapolitik for De små engleI/S. Heri kan du læse mere om,hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes,og hvilke rettigheder du harsom registreret.Klagemuligheder – oversigt og links:Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop,kan der sendes en klage til:Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for KlageløsningCarl Jacobsens Vej 352500 ValbyLink: www.forbrug.dk

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EUKommissionens online klageplatform.Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mailadresse:desmaaengle@maxmotor.dk